Kort Om Pensionen

Pensionen är indelad i tre olika delar. Dessa delar är allmän pension, tjänstepension samt privat pension. Samtliga av dessa tre delar kommer bidra till den slutliga pension du sedan kan ta ut. Varje del grundas på olika saker och här nedan kan du läsa om vad varje del kommer ifrån.

 

Allmän pension
Detta är den delen som kommer från pensionsmyndigheten. Denna del baseras på din lön och dina skattepliktiga inkomster där en del av den går till din allmänna pension. Allmän pension är i sin tur indelad i tre olika delar.

 

Tjänstepension
Kommer från att arbetsgivaren betalar in en premie. Även om man arbetar är det inte säkert att man får tjänstpension utan detta måste man kolla upp själv.  

 

Privat pension
Privat pension är ditt eget privata sparande och storleken på den delen avgörs därmed hur bra du lyckats spara och förvalta dina pengar. 

Den pension som man sedan kan ta ut kommer alltså att påverkas av alla dessa tre delar. Storleken på respektive del kan skilja sig väldigt mycket från person till person. Vissa har kanske varit aktiva och lyckats få en bra avkastning på sina privata pengar och att deras privata pension därmed utgör en större del. Å andra sidan så finns det många som inte alls har ett privat sparande och får således ingenting alls från den delen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)